Restauratiewerk

Naast metselwerk worden er ook restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, eveneens op geheel ambachtelijke wijze. Het gaat hierbij om klassieke gevels, schoorstenen, tuinmuren en andere gemetselde opjecten. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan kerken en meerdere molens. Bij restauratie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke materialen en mortels op basis van hydraulische kalk. Deze zijn compatibel aan de omgeving, waardoor de kans op scheurvorming zo klein mogelijk is. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn er diverse cursussen gevolgd en is er veel thuisstudie gedaan. Door de jaren heen zijn er diverse contacten opgebouwd met leveranciers van klassieke bouwmaterialen en andere toeleveringsbedrijven, gericht op restauratie. Werkzaamheden die u uit kunt laten voeren zijn o.a. het herstellen van scheuren in klassieke gevels, vervangen van roestige ankers in metselwerk, compleet vervangen van oud voegwerk, patineren van stenen, aanbrengen van snijvoegwerk, aanbrengen van vorstpannen in kalkgebonden mortel, aanbrengen van stucplinten aan klassieke gevels.

Enkele voorbeelden van ons werk